Półautomat do oprawy w spiralę zamykaną typ PB-400