Bigówka ręczna


Maszyna przeznaczona jest do bigowania. Możemy na niej bigować podwójnym równoległym (regulowany rozstaw od 1 do 20 mm) bigiem papier i tekturę (nawet do 1200 g/m2). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kwadratowej wkładki, na której czterech bokach wykonane są:
– rowek kontrbigowy mały (do papieru)
– rowek kontrbigowy duży (do tektury)
– miejsce przygotowane na wklejenie maszynowego kontrbigu, możemy tu wkleić kontrbig, który jest odpowiedni do gramatury i właściwości bigowanego materiału
– wmontowana jest szpalta od gilotyny Maxima, na tej szpalcie możemy po wymianie noża bigującego na tnący robić drobne cięcia, a jeżeli założymy nóż do perforacji – robić na pojedynczych kartkach perforację znaczkową do odrywania.

Korzystając z nastawnych trzech przykładnic i ruchomego stołu możemy jednocześnie – bez przestawiania maszyny wykonać sześć bigów.


DANE TECHNICZNE
Długość bigowania …………… 450 mm
Gramatura …………… praktycznie dowolna
Podwójny big …………… można wykonać w rozstawie
od 1 do 20 mm

Perforacja do odrywania …………… pojedyńcze kartki
Wydajność …………… do 1000 uderzeń/godz.
(zależy od typu bigowania i sprawności operatora)

Obsługa …………… 1 osoba

Wymiary:
Szerokość …………… 48 cm
Wysokość …………… 45 cm
Długość …………… 40 cm
Waga …………… 26 kg

Możliwość komentowania jest wyłączona.